אנשי סגל

מר דן שובל

ערבית למתחילים- ייעודי עבור חניכי מחזור ט"ז של תכנית "תכנית חבצלות"