ראשי המכון לדורותיו

-- פרופ' שאול שקד 
rachel_milstein
פרופ' רחל מילשטיין
miriam_rosen-ayalon
פרופ' מרים רוזן-איילון
etan.kohlberg
פרופ' איתן קולברג
nissim_otmazgin
פרופ' ניסים אוטמזגין
gideon_shelach
פרופ' גדעון שלח
ella_landau-tasseron
פרופ' אלה לנדאו-טסרון
-- פרופ' יוחנן פרידמן
-- פרופ' מנחם מילסון
-- פרופ' איתן קולברג
-- פרופ' מרים רוזן-איילון
-- פרופ' אריה לוין
-- פרופ' סטיבן קפלן  1998-2001
-- פרופ' ראובן עמיתי 2001- 2004, 2008-2010
-- פרופ' מאיר בר-אשר 2004-2007
-- פרופ' אלה לנדאו-טסרון
-- פרופ' רחל מילשטיין 2007-2008
-- פרופ' יורי פינס
-- פרופ' גדעון שלח
-- פרופ' ניסים אוטמזגין