היסטוריה של המכון

המכון ללימודי אסיה ואפריקה הוא המסגרת המשותפת בפקולטה ללימוד ולמחקר של ההיסטוריה, השפות, הספרות, הפוליטיקה והחברה שלinstitute history photo תרבויות אסיה ואפריקה. המכון מסייע לחוגים בפקולטה למדעי הרוח העוסקים בתחומים הללו ומשתף פעולה עם חוקרים וגופים בתוך הפקולטה למדעי הרוח ומחוצה לה העוסקים גם הם בנושאים הרלוונטיים לתחומי המחקר של המכון.

המכון ללימודי אסיה ואפריקה הוא אחד משלושת המכונים הראשונים שהוקמו באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא הוקם בשנת 1926 בשם "המכון למדעי המזרח" בידי קבוצה קטנה של מלומדים מגרמניה, ביניהם הפרופסורים צ"ד בנעט, ש"ד גויטיין ול"א מאיר. בתחילה הושם בו דגש על הלימודים והמחקר של עולם האסלאם הקלאסי והלשון הערבית הספרותית. במהלך הדורות, הורחבה תוכנית הלימודים והוספו לה תחומי האסלאם וכן שפות מזרח-תיכוניות נוספות כגון פרסית ותורכית. כמו כן, החל מחקר גם של המזרח-התיכון המודרני. בנוסף הוקמו מגמות חדשות ללימודי מזרח אסיה, לימודים הודו, טיבט ואינדונזיה, לימודים ארמניים ולימודי אפריקה. בזכות מוריו ותלמידיו נעשה המכון לאחד מן המוסדות המובילים בעולם ללימודי אסיה ואפריקה.

כיום מאגד המכון שלושה חוגים: החוג ללימודי האסלם והמזרח תיכון, החוג ללימודי אסיה, והחוג ללימודי שפה וספרות ערבית. שני הראשונים הם החוגים הגדולים ביותר בפקולטה למדעי הרוח. הפופולריות של חוגים אלו בקרב תלמידי הבוגר ותלמידי המחקר מעידה על חשיבות המכון לא רק בקידום המחקר האקדמי אלא גם בפיתוח הכלכלה, יחסי החוץ והתרבות של ישראל. אכן, בוגרי המכון ממלאים תפקידי מפתח במערכת קשרי הכלכלה, המסחר והדיפלומטיה בין ישראל לבין ארצות אסיה ואפריקה ותורמים רבות להפצת ידע על ארצות ותרבויות אלו בקרב הציבור הישראלי.

בשנים האחרונות, בעקבות רפורמה שבוצעה בפקולטה למדעי הרוח, המכונים – ובהם המכון ללימודי אסיה ואפריקה – עברו מאחריות ישירה על ההוראה וחוגי הלימוד, לדגש מחקרי. כיום, עיקר פעילות המכון הוא בתחום טיפוח המחקר, הן על ידי ריכוז ועידוד של מרכזים ומיזמי מחקר המאגדים מספר חוקרים, והן בתמיכה בחוקרים בודדים. במסגרת המכון פועלים באופן קבוע מרכזי מחקר, כגון מרכז פריברג ללימודי מזרח אסיה והמרכז לחקר האסלם על שם לבציון, וכן מפעלי מחקר כגון המילון הערבי-עברי, הקונקורדנציה של השירה הערבית הקדומה, הוצאה לאור של כתב העת Jerusalem Studies in Arabic and Islam, ועוד.

החל משנת 2015, במסגרת המכון פועלת תכנית המרחב האסייתי המאפשרת לתלמידי ותלמידות דוקטורט ומוסמך מצטיינים הזדמנות ללמוד בסביבה אינטרדיסציפלינרית תומכת ובמלגה מלאה. זוהי תכנית מובנית הרואה ביבשת אסיה רצף של ציביליזציות ומתמקדת בקשרים ובתהליכים חוצי-איזורים בין ובקרב חברות, תרבויות, ומדיניות אסיאניות, וכן בקשרים בין אסיה ויבשות אחרות, לאורך ההיסטוריה ועד עצם היום הזה.

 

למרכזי מחקר:

לחוגי המכון:

המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון החוג ללימודי אסיה
מרכז לואיס פרייברג ללימודי מזרח-אסיה החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון
מילון ערבי-עברי החוג לשפה וספרות ערבית
מכון קונפוציוס  
קרן זיכרון מקס שלזינגר