דבורה מזן

מזכירת החוגים ללשון העברית, שפה וספרות ערבית, בלשנות
02-5883558
debim@savion.huji.ac.il