פרופ' ראובן עמיתי

פרופ'
ראובן
עמיתי
לימודי האסלם והמזה''ת
83744 / 83516 (פנימי)
reuven.amitai@mail.huji.ac.il