ד"ר אביגיל יעקבסון

לימודי האסלם והמזה''ת
Abigail.Jacobson@mail.huji.ac.il