רותי נובמבר

רכזת מקבץ היסטוריה
02-5881480
ruthyn@savion.huji.ac.il