ספיר כהן

מזכירת החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
02-5881220
sapirs@savion.huji.ac.il