קורסים מקוונים של חברי המכון לכבוד רמדאן בספריה הלאומית

5 אפריל, 2022
קורסים מקוונים של חברי המכון לכבוד רמדאן בספריה הלאומית

 

אדם סילברשטיין על  רוח הרמדאן: מפגש עם המקורות הרוחניים של דת האסלאם

מרים גולדשטין על פניני קראן: קורס מזורז להכרות עם הפסוקים היפים של הקראן

החל מה- 5.4

פרטים והרשמה בקישור https://live-events.nli.org.il/ramadan-times?_gl=1*10kv3wd*_ga*MTI5NDk2MjU1Ny4xNTk2NzAxNjk5*_ga_8P5PPG5E6Z*MTY0ODc1MTQwNS4xODcuMC4xNjQ4NzUxNDExLjU0&_ga=2.227846301.1280662708.1648751408-1294962557.1596701699#live