זכייתו של פרופסור גדעון שלח בפרס א.מ.ת לארכאולוגיה