ברכות למורות ומורי המכון

24 ינואר, 2022

המכון ללימודי אסיה ואפריקה מברך את מוריו ומורותיו שזכו בתואר מורה מצטיין לשנת תשפ"א:

פרופ' דני אורבך

מר גדי אימרל

פרופ' יגאל ברונר

פרופ' אדם סילברשטיין

פרופ' אורי שחמון

פרופ' גידי שלח

 

כל הכבוד!