ברכות לד"ר אלי אושרוב

28 דצמבר, 2021
ד"ר אושרוב

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון מברך את ד"ר אלי אושרוב
לרגל קבלת תואר דוקטור.

נושא עבודתו של ד"ר אושרוב: 
"בעיית פלסטין, השאלה היהודית ופתרונות פוליטיים נשכחים: נקודת המבט הערבית 1908 - 1948"

בהנחיית פרופ' הלל כהן-בר ופרופ' ישראל גרשוני.

עבודתו של אלי אושרוב עוסקת ביחסים בין האליטות הפלסטיניות והפן-ערביות לבין התנועה הציונית מתקופת המנדט ועד מלחמת 1967 ומתמקדת בדיון הערבי על שאלת מעמדם של היהודים כמיעוט לאומי במזרח התיכון. בין היתר המחקר עוסק ברעיונות שונים שהציעו מנהיגים ואינטלקטואלים ערבים לפתור את "בעיית פלסטין" ואת "השאלה היהודית" בדרך של פדרציה או מתן אוטונומיה יהודית מסוגים שונים. המחקר מתבסס על מסמכים מארכיונים ציוניים ובריטיים, על העיתונות הערבית ופרסומים פוליטיים נוספים בני הזמן ועל ספרות זיכרונות.  

אנו מאחלים לד"ר אושרוב הצלחה רבה בהמשך!