Textual Microcosms A New Approach in Translation Studies

פרופ' רונית ריצ'י זכתה  במענק לפרוייקט מחקר על תרגומים אינטרלינאריים - ז׳אנר דו-לשוני הכולל טקסט בשפת המקור ותרגומו, מילה במילה, הנכתב בין השיטין – המוכרים מתרבויות שונות ברחבי העולם מזה מאות רבות, אך כמעט ולא נחקרו. הדגש בתרגומים אלו על דיוק ופירוט חושף מקרוב את מעשה התרגום והבחירות הבלתי נמנעות הכרוכות בו. המחקר יתמקד בתרגומים אינטרלינאריים מהמאות ה-16 ועד ה-20 מהמרחב האינדונזי-מלאי, אזור המתפרש על פני אינדונזיה, מלזיה, ברוניי, סינגפור, דרום תאילנד ודרום הפיליפינים של היום. באזור זה, מהמגוונים לשונית ותרבותית בתבל, התקבלו ועברו לוקליזציה מסורות טקסטואליות של ההינדואיזם, בודהיזם, קונפוציאניזם, נצרות ואסלאם, לעתים קרובות באמצעות ובזכות המודל האינטרלינארי. המחקר כולל תרגומים מערבית לשפות מקומיות כולל מלאית, ג׳אווית, שפת סונדה ועוד, וכן תרגומים בין שתי שפות מקומיות, למשל מג׳אווית לבלינזית.

בנוסף לאלמנט ההסטורי-פילולוגי, כולל המחקר גם בחינה של פרקטיקה עכשווית של שימוש בטקסטים אינטרלינאריים ללימוד ערבית ודת האסלאם במערכת החינוך המוסלמית-מסורתית במרחב האינדונזי-מלאי. ממטרת המחקר הן להאיר מסורת תרגום מורכבת ועשירה באזור שכמעט ואיננו נכלל במחקרי תחום לימודי התרגום, להבין את הקשרים המסועפים בין מסורת זו למסורות דתיות וספרותיות גלובאליות, וכן להציע כלים קונצפטואליים ומתודולוגיים חדשים שישמשו בחקר התרגום בפינות נוספות של העולם.

מתחת לתמונה אפשר לכתוב: תרגום אינטרלינארי מערבית למלאית של כיתאב מאולוד, 1891.