ד"ר תאופיק דעאדלה

לימודי האסלם והמזה''ת
Taufik.Deadlee@mail.huji.ac.il