ד"ר רותם גבע-הלפרין

ד"ר
רותם
גבע-הלפרין
לימודי אסיה
rotemgeva@gmail.com / rotem.geva2@mail.huji.ac.il