פרופ' רוני שחם

פרופ'
רוני
שחם
לימודי האסלם והמזה''ת
83884 (פנימי)
ron.shaham@mail.huji.ac.il