פרופ' עפרה תירוש-בקר

שפה וספרות ערבית
80244 (פנימי)
otirosh@pluto.mscc.huji.ac.il