פרופ' מיכל בירן

לימודי אסיה
לימודי האסלם והמזה''ת
83741 (פנימי)
biranm@mscc.huji.ac.il