פרופ' מיכל בירן

פרופ'
מיכל
בירן
לימודי אסיה
לימודי האסלם והמזה''ת
83741 (פנימי)
biranm@mscc.huji.ac.il