פרופ' מיכאל שנקר

לימודי האסלם והמזה''ת
Michael.Shenkar@mail.huji.ac.il