ד"ר מיכאל אבשטיין

ד"ר
מיכאל
אבשטיין
לימודי האסלם והמזה''ת
שפה וספרות ערבית
michael.ebstein@mail.huji.ac.il