ד"ר מיכאל אבשטיין

לימודי האסלם והמזה''ת
שפה וספרות ערבית
michael.ebstein@mail.huji.ac.il