פרופ' מאיר בר-אשר

פרופ'
מאיר
בר-אשר
שפה וספרות ערבית
83700 (פנימי)
Meir.Bar-Asher@mail.huji.ac.il