פרופ' ליאת קוזמא

פרופ'
ליאת
קוזמא
לימודי האסלם והמזה''ת
82874 (פנימי)
liat.kozma@nyu.edu / Liat.Kozma@mail.huji.ac.il