פרופ' יורי פינס

לימודי אסיה
82853 (פנימי)
yuri.pines@mail.huji.ac.il