ד"ר יוליה רובנוביץ'

לימודי האסלם והמזה''ת
83656 (פנימי)
jruba@mscc.huji.ac.il / Rubanovich.Julia@mail.huji.ac.il