מר דן שובל

לימודי האסלם והמזה''ת
83672 (פנימי)
danshoval@gmail.com