אירינה קמינסקי

רכזת מקבץ שפות וספרויות
02-5883095
irinak@savion.huji.ac.il