פרופ' אייל ג'יניאו

לימודי האסלם והמזה''ת
82874 (פנימי)
eginio@mscc.huji.ac.il