ד"ר אורי שחמון

שפה וספרות ערבית
83644 (פנימי)
oriniv@mscc.huji.ac.il